Vol. 2, No 5

 • PDF icon delibasic.pdfMilica Delibašić

  INSTITUCIONALNE OSNOVE I FAKTORI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

 • PDF icon grgurovic.pdfNikša Grgurović

  OSNOVNE INSTITUCIJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U RAZVIJENIM I NAPREDNIM MORSKIM LUKAMA

 • PDF icon hudohormov.pdfХудокормов Александр

  A. V. AJANOV – ZAŠTITNIK RADNOG SELJAŠTVA I KOOPERACIJE

 • PDF icon jovovic.pdfJovović Miroslav

  KREATIVNO RAČUNOVODSTVO – TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI

 • PDF icon karadzic.pdfVesna Karadžić

  MODELIRANJE UTICAJA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA BRUTO DOMAĆI PROIZVOD CRNE GORE

 • PDF icon lojpur_i_drugi.pdfAnđelko S. Lojpur, Maja Lamza-Maronić, Hrvoje Serdarušić, Ivan Radević

  MENADŽMENT IZAZOVI – “ORGANIZACIJA KOJA UČI” KAO OKOSNICA NOVE POSLOVNE PARADIGME

 • PDF icon zivkovic.pdfOlivera Živkoivć

  STATISTIČKO MJERENJE SPOLJNE TRGOVINE PO NOVODODATOJ VRIJEDNOSTI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZEMLJE U TRANZICIJI